Hiển thị tất cả 4 kết quả

Kích thước: [120 x 100 x 15] (cm) ±1% Số đường nâng: 4 Tải trọng tĩnh: 4000kg Tải trọng động:…
Kích thước: [120 x 100 x 15] (cm) ±1% Số đường nâng: 4 Tải trọng tĩnh: 3000kg Tải trọng động:…
Kích thước: [110 x 110 x 15] (cm) ±1% Số đường nâng: 4 Tải trọng tĩnh: 3000kg Tải trọng động:…
Kích thước: [110 x 110 x 12,5] (cm) ±1% Số đường nâng: 4 Tải trọng tĩnh: 1800kg Tải trọng động:…
.
.
.
.