Hiển thị tất cả 5 kết quả

Thông tin sản phẩm Đơn vị: Cái Kích thước: [62,6 x 42,4 x 10,2] (cm) ±0,5 (cm) Qui cách: 1 Cái/Kiện…
Thông tin sản phẩm Đơn vị: Cái Kích thước: [62,6 x 42,4 x 15] (cm) ±0,5 (cm) Qui cách: 1 Cái/Kiện…
Thông tin sản phẩm Đơn vị: Cái Kích thước: [62,6 x 42,4 x 19] (cm) ±0,5 (cm) Qui cách: 1 Cái/Kiện…
Thông tin sản phẩm Đơn vị: Cái Kích thước: [52,3 x 43,2 x 22,3] (cm) ±0,5 (cm) Qui cách: 1 Cái/Kiện…
Đơn vị: Cái Kích thước: [62,6 x 42,4 x 25] (cm) ±0,5 (cm) Qui cách: 1 Cái/Kiện Nguyên liệu: HDPE…
.
.
.
.