Hiển thị tất cả 3 kết quả

Thông số kỹ thuật ✅Kích thước:[ 35 x 33 x 45] (cm) ±1% ✅Qui cách: 1 Cái/Kiện ✅Nguyên liệu: HDPE…
Thông số kỹ thuật ✅Kích thước:[ 28.5 x 25.5 x 38] (cm) ±1% ✅Qui cách: 1 Cái/Kiện ✅Nguyên liệu: HDPE…
Thông số kỹ thuật ✅Kích thước:[ 23.5 x 25.5 x 31] (cm) ±1% ✅Qui cách: 1 Cái/Kiện ✅Nguyên liệu: HDPE…
.
.
.
.